کلون ابسولو وتیور فاتال آتلیه کلون

خیلی سریع به او اطلاع دادند و خیلی فوری در صحنه ی سرقت حاضر شد. به طور مرموزی الماسی دیگر به سرقت رفته بود. لحظه ای که پرونده را باز کرد خنده ای در چشمانش جرقه زد. او متوجه امضاء و نشانه گذاری سارق شده بود و او را شناخت. یکی از پاسپورت هایش را برداشت، پرونده را سوزاند و تعقیب را شروع کرد. این بار او نمی تواند فرار کند…
وتیور فاتال: یک مأمور مخفی برخوردی خطرناک را تسخیر می کند. در شرایطی توأم با ابهام و روشنایی.
رایحه ابتدایی: ترنج از کالابریا، لیمو از سیسیل، پرتقال تلخ از پاراگوئه
رایحه میانی: شکوفه پرتقال از تونس، برگ گل بنفشه از فرانسه، انجیر
رایحه پایانی: وتیور از هائیتی، چوب سرو از تگزاس، عود

برای قیمت تماس بگیرید