مناسب برای پوست :

مختلط ، چرب

درمان :

رطوبت رسانی و حفظ تعادل چربی طبیعی پوست