ادو پرفیوم رویال عود کرید

عطر مورد علاقه درباریان و سران کشور های امروز. عود گرانبهای شیرین گرفته شده از درخت آگر وود (منبعی که فقط در نقاط خاص هند وجود دارد) و طلا که تمامی قصر های پارسی از آن ساخته شده است، منبع الهام این عطر هستند. کمیابی عود به ارزش مواد خام استفاده شده در این عطر می افزاید.

برای قیمت تماس بگیرید